Cate ceva despre cadastru, intabulari si carte funciara

Spread the love

De unde aflati daca o proprietate care a fost intabulata are probleme?

Va puteti adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ca sa solicitati eliberarea extrasului de informare. Actul costa doar cateva zeci de lei si se elibereaza in 3 zile lucratoare ori puteti plata o taxa pentru eliberarea sa de urgenta.
Cautati in partea a III-a a extrasului de informare ca sa gasiti sarcinile posibile in caz ca acestea exista: ipoteci, privilegii, litigii s.a.m.d.

Ce este o carte funciara?

Legea nr.7/1996, Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, e reglementata prin intermediul Ordinulului Ministerului de Justitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.

In conformitate cu aceasta lege, fiecare imobil (teren cu ori fara constructie pe el) va avea atribuit un numar cadastral prin care se va face, pe viitor, identificarea sa.

Orice intabulare a vreunui contract de vanzare-cumparare (este echivalentul transcrierii lui in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) e precedata de o deschidere a Cartii funciare.
O deschidere a unei carti funciare nu e conditionata de catre o vanzare, insa se face, cel mai ades, in acest caz.

Cine va elibera extrasul de carte funciara? Ce cuprinde acesta?

Un extras de carte funciara e eliberat de OCPI, prin serviciul sau de Carte funciara si pe baza documentelor de proprietate ce au fost intabulate deja in Cartea Funciara a respectivului imobil.
Intabularea e obligatorie:

 • pentru toate documentele de instrainare a unui imobil incheiate dupa 01.07.1999, cand a intrat in vigoare Legea nr. 7;
 • pentru toate documentele de proprietate ce nu au putut fi transcrise la Judecatorie pana la 01.07.1999.

Un extras de carte funciara va cuprinde toate datele pentru identificare ca si situatia juridica la zi a unui imobil:

 1. descrierea acestuia
 2. numele si prenumele proprietarilor
 3. documentele pe baza carora ptoprietarii au dobandit proprietatea respectiva
 4. sarcinile bunului aflat inscris in Cartea Funciara: comandamente, ipoteci, privilegii, interdictii de instrainare s.a.m.d.

Cum se realizeaza o intabulare a imobilului la BCF (sau Biroul de Carte Funciara) de care apartine acesta?

Dosarul avizat deja la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se va transmite spre BCF, unde se va inscrie in Cartea Funciara si se va emite incheierea de intabulare pentru imobilul respectiv.

Care sunt documentele, pe care este obligatoriu sa le depuna proprietarul in vederea realizarii respectivei documentatii de cadastru?

Actele de proprietate care se prezinta in copie legalizata sunt:

 • actul de vanzare-cumparare si procesul-verbal de predare-primire (in situatia achizitiei de la stat);
 • certificatul de mostenitor;
 • titlul de proprietate asupra terenului respectiv;
 • autorizatia de constructie impreuna cu procesul-verbal al receptiei finale – in situatia cand imobilul a fost construit ulterior datei dobandirii terenului;
 • actul de donatie;
 • hotararea judecatoreasca facuta definitiva si irevocabila;
 • actele de identitate ale proprietarului;
 • certificatul fiscal eliberat de catre Serviciul taxe si impozite locale aflat pe raza judetului in care se afla imobilul in cauza.

 Formularele care vor fi oferite de catre firma care executa lucrarea:

 • cererea-tip, care va fi completata si semnata de catre proprietar (Anexa 1,3)
 • declaratia privind limitele de proprietate (cea pentru care se executa lucrarea de cadastrare – Anexa 5)
 • cererea de receptie si de inscriere in Cartea Funciara (la Anexa 2)

Cand anume e nevoie de lucrarea de aviz tehnic ca sa se obtina numarul postal?

Cand un bun imobil aflat in intravilan se dezmembreaza in cel putin alte 2 bunuri imobile, noile imobile trebuie sa primeasca fiecare un alt si nou numar postal. Pentru asta e necesar avizul OCPI pentru documentata intocmite de catre o persoana autorizata de OCPI.

Author: Editoru'

Leave a Reply

Your email address will not be published.